Odliczamy do RODO

GIODO zacieśnia współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, 21.11. 2017 r.

Podnoszenie wiedzy lekarzy i farmaceutów w zakresie ochrony danych osobowych to główny cel porozumienia zawartego między GIODO a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

GIODO przeszkoli ABI z ośrodków i domów pomocy społecznej, 12.12.2017 r.

Ostatnie w 2017 r. szkolenie przygotowujące ABI do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych GIODO organizuje dla osób reprezentujących sektor opieki społecznej.

Do wyrobienia Karty Seniora niepotrzebna kserokopia dowodu osobistego

Na skutek interwencji GIODO rada miasta odstąpiła od żądania, by do wniosku o wydanie Karty Seniora dołączana była kserokopia dowodu osobistego.

GIODO przeszkolił ABI z sektora fundacji i stowarzyszeń, 13.11.2017 r.

Jak stosować konkretne zasady i instrumenty przewidziane w RODO to główne kwestie omawiane podczas tego szkolenia.

Reforma przepisów
Element graficzna - reforma przepisów
Ikony na skróty Jeśli chcesz złożyć skargę Schengen Rejestracja krok po kroku Porady i wskazówki Elektroniczna skrzynka podawcza Program Twoje dane – twoja sprawa

Serwisy GIODO: