Odliczamy do RODO

SZKOLENIA SEKTOROWE DLA ABI

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2017-07-07 12:07:10
Ostatnio modyfikował: Agata Smolak 2018-01-04 11:49:52

SZKOLENIA SEKTOROWE DLA ABI

Podnoszenie wiedzy ABI z różnych sektorów to jeden z priorytetów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Fachowa wiedza ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych - zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w ostatnim czasie, w związku z reformą prawa ochrony danych osobowych. W sprostaniu dotychczasowym i nowym wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych u wszystkich administratorów danych nieocenionym wsparciem będzie kompetentny, posiadający specjalistyczne przygotowanie inspektor ochrony danych. Stąd udzielanie obecnym administratorom bezpieczeństwa informacji pomocy w rozwijaniu ich wiedzy i kompetencji powinno być ważnym celem nie tylko dla administratorów danych, ale też dla organu ds. ochrony danych osobowych, jakim jest GIODO.

Sektorowe szkolenia GIODO koncentrują się na nowych unijnych przepisach o ochronie danych osobowych oraz przepisach krajowych mających zastosowanie do przetwarzania danych w określonej dziedzinie działalności. Przyczyniają się one nie tylko do podniesienia poziomu wiedzy przyszłych inspektorów ochrony danych obsługujących daną branżę, ale są okazją do wymiany doświadczeń, rozwiązań i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami szkoleń.  

Planowane szkolenia GIODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI):

  • Informacje o szkoleniach dla kolejnych sektorów będą zamieszczane po ustaleniu ich planu na 2018 r. w niniejszej zakładce oraz w ABI-informatorze.

 

Zrealizowane szkolenia GIODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI):

  • Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI)z ośrodków i domów pomocy społecznej,             12 grudnia 2017 r.

Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych w ośrodkach i domach pomocy społecznej

  •  Szkolenie ABI z sektora fundacji i stowarzyszeń, 13 listopada 2017 r.

Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przetwarzanie danych w sektorze fundacji i stowarzyszeń

  • Szkolenie dla ABI z sektora bankowego, 12 września 2017 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze bankowym w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych

  • Szkolenie dla ABI z sektora sądownictwa, 23 maja 2017 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sądownictwie w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

  • Szkolenie dla ABI z sektora  z sektora medycznego, 1-2 marca 2017 r.

Przetwarzaniu danych osobowych w placówkach opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi unijna reforma przepisów.

  • Szkolenie dla ABI z sektora szkolnictwa wyższego, 24 listopada 2016 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w uczelniach wyższych w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie adresowane do administratorów bezpieczeństwa informacji powołanych przez uczelnie i szkoły wyższe.

  • Szkolenie dla ABI z sektora administracji publicznej, 28 czerwca 2016 r.

Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności